لطفا برای شروع گفتگو نام خود را وارد نموده و دپارتمان مورد نظر را انتخاب نمایید
نام :
دپارتمان :

نرم افزار حقوق و دستمزد

معرفي نرم افزار حقوق دستمزد نیکان

مهمترین ابزار نرم افزاری برای خرید خدمت از پرسنل در هر سازمان نرم افزار محاسبه حقوق و مزایا می باشد. در سازمانها و موسسات مختلف روشهای متنوعی جهت انجام محاسبات و پرداخت حقوق و مزایا وجود دارد برخی روشها منطبق بر الگوهای رسمی و قانونی و برخی دیگر وفق نیازهای و شرایط حاص سازمان  توسعه یافته اند. طرفه اینکه در یک سازمان چندین الگو و روش  محاسباتی برای گروه های مختلف پرسنل به کار گرفته می شود. انجام محاسبات وفق الگوهای مختلف مورد نظر سازمان، سرعت در انجام محاسبات، انجام محاسبه بصورت دقیق و تحویل انواع گزارشها و فایلهای خروجی ها به سازمانهای ذیربط از دغدغه های اساسی کارشناسان و مدیران بخش حقوق و دستمزد می باشد. به روز بودن، انعطاف در طراحی و پیاده سازی قوانین و فرمولهای محاسباتی و سهولت کاربری این نرم افزار از اهمیت بسزایی برخوردار است. نرم افزار حقوق دستمزد نیکان با امکان تعریف انواع پارامترهای محاسباتی برای عوامل حقوق و تعیین فرمولاسیون دلخواه جهت کلیه عوامل به تفکیک ردیفهای استخدامی و ارائه گزارشهای متنوع انتخابی شایسته جهت پوشش نیازهای شما در این حوزه می باشد. در این مستند نرم افزار حقوق دستمزد نیکان به صورت اجمالی معرفی می شود

ویژگی های شاخص نرم افزار حقوق دستمزد نیکان

امكان استقرار سيستم محاسبات حقوق متناسب با نظامهاي مختلف حقوق خصوصي، دولتی و نیمه دولتی

امكان انجام كليه محاسبات بر مبناي فرمولاسيون دلخواه به تفکیک ردیف استخدامی و مقطع زمانی دلخواه

امكان انجام محاسبات و استقرار سيستم جهت هر تعداد سازمان و شركت با قوانين مختلف

امكان تسهيم هزينه هاي حقوق به تفكيك پروژه، مركز هزينه و فعاليت و توليد سند مالي مرتبط جهت پشتيباني از ABC

امكان تهيه گزارشهاي مديريتي با فرمت صفحه گسترده و با دسترسي به كليه محاسبات جاري و معوقه

 امكان تهيه گزارشهاي سيستم به تفكيك رديف استخدامي، واحد سازماني، مركز هزينه، محل خدمت و محل پرداخت

امكان پشتيباني از انجام محاسبات و توزيع اطلاعات و گزارشهاي مرتبط در سازمانهاي گسترده

امکان توزیع الکترونیک فیش در کارتابل، صندوق پستی، نشانی پست الکترونیک پرسنل

استقرار سيستم در بيش از پانصد سازمان دولتي و شركت خصوصي با تنوع قواعد و ضوابط محاسبه

تعاریف مرتبط با نرم افزار حقوق دستمزد نیکان

معرفی تقویم‏های مختلف کاری به تفکیک نوع استخدام

معرفی جداول مالیاتی منطبق با تغییرات سالانه

معرفی مراکز هزینه و محل‏های خدمت و محلهای پرداخت و ایجاد ارتباط با پرسنل

معرفی انواع دستگاه‏های حضور و غیاب موجود و تعریف ساختار اطلاعاتی آنها جهت اخذ خلاصه کارکرد ماهانه پرسنل

معرفی سازمان در قالب واحدهای سازمانی، پستهای سازمانی، رسته‏های شغلی

معرفی مشخصات شناسنامه‏ای پرسنل، سوابق کاری، سوابق تحصیلی، بستگان، دوره‏های آموزشی طی شده و سایر اطلاعات مرتبط

معرفی عوامل حقوق شامل مزایا، کسور، کارکرد و تعهدات کارفرما به تفکیک نوع استخدام و نحوه محاسبه هر عامل

معرفی انواع عوامل وام و پس انداز رفاه

معرفی انواع مختلف استخدام و انجام کلیه تعاریف حقوقی به تفکیک هر استخدام

 

 امكان گروهبندي پرسنل مطابق با شاخص دلخواه تعريف شده توسط كاربر جهت تهيه گزارشهاي خاص

معرفی گروه حساب هاي مرتبط با عوامل حقوق و انتساب هر يك از پرسنل به گروه حساب خاص جهت صدور سند مالي حقوق دلخواه

برخی امکانات کاربردی نرم افزار حقوق دستمزد نیکان

§        صدور احکام متعدد استخدامی برای هر یک از پرسنل در مقاطع مختلف زمانی و انجام محاسبات و تهیه گزارشات با حفظ سوابق

§        صدور احکام متعدد حقوقی برای پرسنل در مقاطع مختلف زمانی و انجام محاسبات با حفظ سوابق

§        امکان معرفی نحوه محاسبه عوامل حقوقی شامل مزایا، کسور و ... به تفکیک انواع استخدام با تاریخ موثر

§        امکان معرفی عوامل خاص نظیر باز خرید مرخصی و ذخیره سنوات و نیز نحوه محاسبه آنها به صورت پارامتریک

§        تخصیص مقطعی مزایا و کسور غیر مستمر به صورت ثابت یا پارامتریک

§        امکان تعریف الگوهای محاسباتی(Macro) و استفاده از آنها در تعریف فرمولهای محاسباتی

§        انجام کلیه عملیات به صورت انفرادی و گروهی

§        ورود اطلاعات کارکرد پرسنل از طریق کارت ساعت، فایل و یا به صورت دستی

§        تخصیص وامهای متعدد به پرسنل و تعریف نحوه بازپرداخت و کسر اقساط به صورت خودکار

§        امکان تعلیق خودکار کسر اقساط وام حسب خالص پرداختی منفی

§        انجام محاسبات معوقه بر مبنای هر تعداد حکم حقوقی معوقه

§        امکان ارزشیابی پرسنل در مقاطع مختلف زمانی و ملاحظه آن در محاسبات حقوقی

§        انجام محاسبات مربوط به ترك كار و مرخصي پزشكي و تهيه ليست بيمه متناسب

§        امكان آرشيو و يا غير فعال سازي پرسنل در مقطع زماني دلخواه

§        امكان تسهيم عوامل هزينه حقوق به تفكيك كاركرد روي پروژه، مركز هزينه، نوع فعاليت به تفكيك كارشناس

§        امکان تعریف گروههای کاربری و کاربران با سطوح دسترسی مختلف

§        امكان تخصيص سقف اضافه كار مجاز به هر واحد و كنترل سقف و ذخيره اضافه كار مازاد پرسنل

§        امكان انجام تنظيمات خاص هرفرم توسط مدير سيستم براي هر گروه كاري

§        امکان تعيين انواع معافيت هاي مالياتي و محاسبه ماليات به صورت ماهانه و سالانه

§        امکان تعیین درصد معافیت مالیاتی برای محلهای خدمت پرسنل

§        امکان تهیه فایل سازمان امور مالیاتی مرتبط با محاسبات مالیات

§        امکان انجام عملیات گروهی صدور احکام، تخصیص وام، تخصیص سایر مزایا  و...

§        امكان تهيه فايل مرتبط با محاسبات ماليات حقوق منطبق بر فرمت سازمان امور مالياتي كشور

§        امکان ارسال لیست بانک، لیست بیمه و ... به کارتابل/صندوق پستی کاربر مورد نظر در سیستم اتوماسیون اداری نیکان

§        امکان توزیع الکترونیک فیش حقوقی در سطح سازمان و کلیه شعبات مرتبط

§        امکان ارتباط با سامانه خرید اعتباري ميزان

§        امکان دسترسی به پرونده الکترونیک پرسنل

برخی از گزارشهای نرم افزار حقوق دستمزد نیکان

§        لیست یا فایل پرداخت به تفکیک محل پرداخت، نوع استخدام، واحد سازمانی و مرکز هزینه

§        لیست حقوق پارامتريك بر حسب كليه عوامل مزايا، كسور، وام، تعهدات كارفرما، عوامل كاركرد به دلخواه كاربر

§        كليه گزارشهاي مرتبط با سازمانها نظير كسور بازنشستگي، بيمه خدمات درماني، بيمه تامين اجتماعي، فايل وزارت دارايي، گزارش ستادي خدمات درماني و... فیش حقوقی خلاصه و تفصیلی به صورت کاملا دلخواه مطابق با فرم سازمانی دلخواه

§        لیست/فایل یا خلاصه وضعیت بیمه و مالیات به تفکیک محل خدمت، نوع استخدام و واحد سازمانی

§        گزارش احکام استخدامی، حقوقی

§        گزارش تجمعي ليست حقوق به تفكيك رديف استخدام، واحد سازماني و مركز هزينه

§        گزارش هزينه يابي پروژه هاي به تفكيك پروژه و عوامل هزينه

§        ایجاد سند مالی حقوق با تنظیمات دلخواه و ارسال مستقیم آن به سیستم مالی نیکان  یا هر سیستم مالی دیگر

§        گزارشهای پرسنلی با توجه به انواع اطلاعات مرتبط با پرسنل شامل مشخصات شناسنامه‏ای، سوابق، تحصیلات و سایر موارد

§        گزارشهای مدیریتی به صورت متنی و نموداری با توجه به عوامل حقوقی، مراکز هزینه و سایر موارد

§        گزارش کاردکس وام و حقوق به تفکیک عوامل و حقوق و ماههای سال

§        گزارش کاردکس حقوق پرسنل؛ ردیف استخدامی مشخص، واحد سازمانی مشخص به تفکیک 12 ماه سال

§        امکان تعریف گزارشات دلخواه به صورت کاملا پارامتریک با استفاده از ابزار قدرتمند گزارش ساز پویا

§        امکان تعریف گزارش هاي مديريتي به صورت صفحه گسترده و تعيين فرمت چاپ به صورت دلخواه

سيستمهاي اصلي مرتبط نرم افزار حقوق دستمزد نیکان

نرم افزار اتوماسیون اداری

نرم افزار کارگزینی و صدور حکم

نرم افزار حضور و غیاب

نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

نرم افزار رفاه و بهداشت

نرم افزار جذب و استخدام

نرم افزار سازمان و تشکیلات

نرم افزار حسابداری مالی

نرم افزار آرشيو مستندات

آدرس

  شیراز- بلوار استقلال- حد فاصل خیابان شبان و چهارراه هوابرد- طبقه فوقانی داروخانه دکتر دانش

 07138303411-38302393

07138390260-38307777

09174444624-09178610861

مدیر فروش :09174444326

خدمات شرکت

لینک های پر کاربرد

عضویت در خبرنامه

:نام
:ایمیل
:تلفن همراه